Ο Βασιλεύς της Δόξης

8,00

Αρχιμ. Βασιλείου, Προηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων
2018

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐπειδὴ ζῆ τὸ πλήρωμα τῆς χαρᾶς τῆς Ἀναστάσεως, παρουσιάζει τὸν Χριστὸ ὡς Βασιλέα τῆς Δόξης στὴ Σταύρωσι καὶ στὸν Ἐπιτάφιο ὕπτιο νεκρό. Αὐτὴ ἡ εἰκόνα εἶναι μιὰ ὁμολογία πίστεως καὶ φανέρωσι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους. Τὰ λέει ὅλα ἐν σιγῇ. Πιστοποιεῖ τὴ νίκη κατὰ τοῦ θανάτου καὶ τὴν μεθ’ ἡμῶν παρουσία τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος δὲν μᾶς ἐπισκέπτεται, οὔτε μᾶς χαροποιεῖ πρόσκαιρα, ἀλλὰ μᾶς συνοδεύει εἰς ζωὴν αἰώνιον. «Ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν».
Τὸ μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου δὲν γνωρίζεται ὡς ἁπλὸ κεφάλαιο τῆς πίστεως ἀλλὰ βιοῦται ὡς ἡ μεγίστη φανέρωσι τῆς θείας ἀγάπης, ποὺ προσλαμβάνει καὶ θεώνει τὴν ἀνθρώπινη φύσι.
Ζῶντας ἐν Χριστῷ εἰρηνεύεις ἐν Πνεύματι. Καὶ κυκλοφορεῖς μὲ ἄκρα ἀπάθεια καὶ εὐαισθησία.
Παρ’ ὅλο ποὺ βρίσκεσαι μέσα στὸν παρόντα αἰῶνα τῶν ταραχῶν καὶ κινδύνων, καλύπτεσαι ἀπὸ τὴ θεία εὐλογία: «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν».

Περιεχόμενα βιβλίου

In stock

Κωδικός προϊόντος: A010 Κατηγορία:
Είναι δύσκολο να παραγγείλετε; Καλέστε: +30 23770 23643
TOP

Search www.imiviron.gr

Login

Create an account

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ (0)