Απολυτίκιον – Νύν πάντα πεπλήρωται φωτός

8,00

Αρχιμ. Βασιλείου, Προηγουμένου Ιεράς Μονής Ιβήρων 2η έκδοση, 2017

 

Ἡ λειτουργικὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας σὲ γεμίζει μὲ ἀνάπαυσι καὶ βεβαιότητα πίστεως. Σοῦ ἀποκαλύπτει τὴν ἄφατη ἀγάπη ποὺ ἐν σοφίᾳ συνέχει τὰ σύμπαντα. Φανερώνεται στὴν πρᾶξι τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου καὶ στὴ σάρκωσι τοῦ Θεοῦ Λόγου, ποὺ εἶναι «χαρὰ παντὶ τῷ λαῷ».

Ζῶντας μέσα στὸ κλῖμα τῆς θείας ἀγάπης βρίσκεις τὸν ἑαυτό σου καὶ τὸν σύνολο κόσμο. Ἀνήκεις στὴν Ἐκκλησία ποὺ θεολογεῖ μὲ ὅλη της τὴ ζωή· πιστεύει καὶ φανερώνει διὰ τοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεώς της τὴ χάρι τῆς τριαδικῆς Θεότητος καὶ τὴ δύναμι τοῦ Πάθους καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Ὅλη ἡ ἱστορία γνωρίζεται καὶ βιοῦται ὡς θεολογικὴ δοκιμασία ποὺ ὁδηγεῖ στὴ συνείδησι τῆς μεθ’ ἡμῶν παρουσίας τοῦ Ἀναστάντος.

Καὶ σύ, ἐνῶ βρίσκεσαι μέσα σ’ αὐτὸν τὸν παράδεισο τῆς Χάριτος, διαπιστώνεις τὴ διαρκῆ σου ἀσυνέπεια καὶ ἀφιλοτιμία –«Κύριε, ἁμαρτάνων οὐ παύομαι, φιλανθρωπίας ἀξιούμενος οὐ γινώσκω». Καὶ ἐκπλήττεσαι ἀπὸ τὴν ἐμμονὴ τῆς θείας προνοίας νὰ σὲ εὐεργετῆ. Νοιώθεις καὶ ὁμολογεῖς: «Τὸ ἔλεός σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου».

Περιεχόμενα βιβλίου

In stock

Κωδικός προϊόντος: A002 Κατηγορία:
Είναι δύσκολο να παραγγείλετε; Καλέστε: +30 23770 23643
TOP

Search www.imiviron.gr

Login

Create an account

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ (0)