Κείμενα Aρχιμανδρίτου Βασιλείου Iβηρίτου

Ὁ ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ὡς μαρτυρία τῆς μίας Ἐκκλησίας

Ὅλος ὁ κόσμος τὸν γνώρισε ὡς ἕνα δῶρο τοῦ οὐρανοῦ στὴ γῆ. Ἦλθε καὶ ἔφυγε, ἀφήνοντας γιὰ πάντα τὴ βεβαιότητα ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη.

Εἶχε ἀπὸ παιδὶ μιὰ κλίσι γιὰ τὴ μοναχικὴ ζωή. Διάβαζε τὸν βίο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου. Ἤθελε νὰ γίνη ἐρημίτης.

Δωδεκάχρονος τολμᾶ τὸ διάβημα. Ἐν ἀγνοίᾳ τῶν γονέων του φεύγει γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Δὲν γνωρίζει κανένα, οὔτε κάποιος τὸν περιμένει. Καὶ σαρκώνεται στὴν ἐνέργειά του αὐτὴ ὁ λόγος τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ: «Κάποια δύναμι καλύπτει αὐτοὺς πού, ἀπὸ θεῖο ζῆλο κινούμενοι, νηπιωδῶς ἐξέρχονται καὶ ἀλογίστως ἀποτάσσονται τὰ πάντα. Ἐλπίζοντες δὲ καὶ πιστεύοντες στὸν Θεό, περιφρονοῦν καὶ ἀγνοοῦν τοὺς κινδύνους ποὺ θὰ συναντήσουν».

Στὸ καράβι ἀπὸ Θεσσαλονίκη γιὰ Ἅγιον Ὄρος συναντᾶ τὸν Γέροντά του. Καὶ ἐκεῖνος τὸν παίρνει γιὰ τὴ σκήτη τῶν Καυσοκαλυβίων.

Ἐνθουσιάζεται ἀπὸ τὴ μοναχικὴ ζωή. Ὁ Γέροντας τοῦ δίδει ἕνα κομποσκοίνι, νὰ λέη τὴν εὐχή. Παρακολουθεῖ τὶς ἀκολουθίες στὴν καλύβη τους. Μετέχει στὶς ἀγρυπνίες στὸ Κυριακὸ τῆς σκήτης.

Ὅλα τὸν ἐνθουσιάζουν καὶ τὸν ἐκπλήττουν στὴ μοναχικὴ ζωή. Ἀλλὰ ἡ ἀστραπὴ τῆς Χάριτος λάμπει, ὅταν βλέπη καὶ ἀκούη τὸν Γέροντα Δημᾶ νὰ κάνη μετάνοιες.

Συγκλονίζεται ὁλόκληρος. Τοῦ δίδονται χαρίσματα ποὺ ποτέ του δὲν ζήτησε. Πλουτίζει μὲ νέες αἰσθήσεις. Ἀνοίγονται θύρες κεκρυμμένων μυστηρίων. Διακρίνει τί συμβαίνει στὰ βάθη τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος τῶν ἀνθρώπων, στὰ βάθη τῆς γῆς καὶ τῆς ἱστορίας.

 

Πρόλογος τῆς ἰταλικῆς μεταφράσεως τοῦ βιβλίου Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καὶ Λόγοι (Χανιὰ 132015) μὲ τίτλο: Vita e Detti di San Prorfirio, Ρώμη 2017

TOP

Search www.imiviron.gr

Login

Create an account

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ (0)