Κείμενα Aρχιμανδρίτου Βασιλείου Iβηρίτου

Ο μοναχὸς πρέπει νὰ γίνη ὁλόκληρος μιὰ αἴσθησι. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς καὶ ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς του. ῎Ετσι, τότε μόνο, βλέπει, ἀκούει, αἰσθάνεται, ἠρεμεῖ, προχωρεῖ, ὡριμάζει.
Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ἡ ἐπιστροφή μου στὸ ῞Αγιον ῎Ορος ἦταν μιὰ μυσταγωγία. ῾Ο ἥλιος ἔδυε. ῾Η θάλασσα ἦταν ἥσυχη. Πλέαμε μακριά ἀπό τὴ χερσόνησο πηγαίνοντας μὲ ἕνα μικρὸ σκάφος ἀπὸ τὴν Οὐρανούπολι κατ᾿ εὐθείαν στὴ Δάφνη.
«Στὴ βράσι κολλᾶ τὸ σίδερο. ῍Η νὰ παντρευτῆς, ὅπως εὐλογεῖ ἡ ᾽Εκκλησία· ἢ νὰ ἔλθης ἐδῶ καὶ νὰ γίνης καλόγερος σωστός. ῎Οχι σὰν καὶ ἐμένα, ποὺ κοιμᾶ-μαι ὁλόρθος, σὰν τὸ μουλάρι.
Δυσκολεύομαι νὰ μιλήσω γιὰ τὸν Γέροντα Γαβριήλ, γιατὶ δὲν θὰ πῶ τὴν ἀλήθεια γι' αὐτόν. Δὲν μπορῶ νὰ μεταφέρω, ἔστω καὶ λίγο ἀπὸ τὸ μυστήριο καὶ τὴ χάρι τοῦ κόσμου του.
TOP

Search www.imiviron.gr

Login

Create an account

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ (0)